Izvješće

"Pismo vinarima ZA EU"

pismo upućeno prof.dr.sc. Vesna Pusić, ministrici MVEP
                                                                                                  
                                                                       prof.dr.sc. Vesna Pusić
                                            ministrica vanjskih i europskih poslova RH


Poštovana,

         želja mi je na ovaj izravni način, predstaviti Vam Udrugu „e-vinarstvo“, sebe osobno u nekom dijelu kao organizatora i inicijatora, te jedan od projekata za 2012.

         Vama se obraćam prvom, moram tako, jer mislim da će mi to sigurno onda omogućiti da uspijem isti realizirati na puno lakši način. Želja mi je ovim pismom Vas kvalitetno informirati, a onda istim i pridobiti da nam budete glavni Pokrovitelj projekta, radnog naziva ;

“Pismo vinarima ZA EU” upućeno svim vinarima i Udrugama vinara RH

         Dobijanjem Vaše podrške, krenuo bih u realizaciju projekta, a kojeg mogu vrlo brzo odraditi kako bi na vrijeme ovo bitno pismo dobili svi vinari, bilo mali ili veliki i već afirmirani. Cilj Udruge koju sam osnovao je upravo i rad na informiranju svih Udruga vinara u RH, njihovih članova  i ostalih vinara.

         Cijeli projekt je zamišljen kao jednostavno i jeftino rješenje u brzom obavještavanju svih učesnika  putem e-medija, interneta, web prostora i društvene mreže, a gdje već djeluje naša udruga i imamo kontakte sa svim udrugama vinara i vinarima. Kontakti su ostvareni već ranije radi jednog mog malog proizvoda koje je postalo dosta popularno među istima.

          Cijeli ovaj projekt, moram Vam to reći sada, bio je poslan na natječaj još u 2.mj.2011. u MVPEI, no nije naišao na razumijevanje, a čime smo, mislim, izgubili puno u informiranju ciljane skupine građana. Nadam se da će sada novo vodstvo i novi ljudi imati mi volje pomoći u realizaciji ovog projekta, normalno uz veliku Vašu podršku.

          Zahvaljujem se na odvajanju vremena za isto, te se nadam da će te me podržati u mojoj nakani.

         Više o mom radu, kao građaninu, može se naći na više web portala koji su objavili moje male uspjehe u inovatorstvu, te na mom facebook profilu i profilu e-vinarstvo, web stranici i sl.

S poštovanjem,

Jovica Nikšić.

________________________


 OPIS   P R O J E K T A    UDRUGE Sadržaj Pisma mora se odnositi na slijedeće teme, a mislim da bi uz Vašu pomoć i odabir dužnosnika svih ministarstava mogli napisati do desetak stranica bitnih pitanja i odgovora.

TEME:
- učinci pristupanja EU za vinogradare i vinare RH
- prednosti članstva u EU, naše zemlje kao vinogradarske regije
- programi EU i raspoloživa sredstva za registrirane proizvođače i selska turistička gospodarstva
- zakonski propisi, zako o vinu, promet grožđa i vina; usklađenost istih sa EU
- promjene u vođenju i radu udruga kao inicijative građana nakon ulaska u EU
- financijsko knjigovodstvo, jednostavno ili dvojno uz pojašnjenjeUdruga  „e-vinarstvo“, je mlada udruga , ali sa vrlo aktivnim programom rada , što ćemo pokazati već u startu  ne samo ovim projektom već i uskoro sa idućima. Od svih naših projekata uvijek će imati i neke druge udruge vinara koristi, jer mi sa svojim radom i sa našom web stranicom želimo zapravo  postati kao jedan servis za udruge, mjesto razmjena informacija, a kakvih još nema nigdje ,objava i dr. radnji  potrebnih svim udrugama.


-kratak opis iskustava, postignuća i sposobnosti udruge za provedbu predloženog projekta;
Udruga "e-vinarstvo" je novoosnovana udruga, Jovica Nikšić, kao inovatora, autora popularnog pomagala za vinare "Vinsko Računalo", a koje je osvojilo već brojne nagrade na izložbama inovacija kod nas i vani. Kao hobi vinar aktivan sam već 10 tak godina u više udruga vinara, prošao sam više puta kao sudionik organizacija raznih događanja, izložbi, predavanja i sl.  Kako bi mogao lakše provesti mnoge nove ideje i postupke, a vezane za male vinare, organizirao sam i bio inicijator osnivanja nove udruge, inovativne internet udruge vinara.  Kroz udrugu ću pokrenuti već u 2012. godini desetke novih, još nikada osmišljenih projekata, te na taj način potaknuti mnoge nove događaje, manifestacije ili postupke u vinarstvu. Upravo zato sam se odlučio i za ovaj projekt, zanimljiv posebno jer se tiče skorog pristupanja EU.

-    opis problema / potreba koje su motivirale rad na  p r o j e k t u;
Odluka za pokretanje ovakvog oblika pisma, proistekla je upravo iz razloga što tako nešto još nije bilo, a posebno zato što u kontaktu sa mnogim malim vinarima osjeća se jedno ne povjerenje i strah od ulaska RH u EU. Mislim da bi pomoglo upravo jedno ovakvo izravno obraćanje najodgovornijim članovima svih udruga vinara o svim dobrim stranama našeg pristupanja EU, kako bi oni mogli dalje svojim članovima predočiti iste činjenice.

-    ciljevi koji se žele dostići  p r o j e k t o m;
Informacija, edukacija, prezentacija, poticanje i širenje javne rasprave sa ciljem pripreme građana za referendum.


-    metode/postupci/aktivnosti koji se planiraju koristiti pri realizaciji projekta;
Pismenim izlaganjem, najstručnijih predstavnika Ministarstava; 1.-Vanjskih poslova i eu.integracija,
2.- Poljoprivrede, 3.-Gospodarastva, 4.-Turizma i 5.-Financija, te izravnim predočavanjem vrijednosti koje će se moći ostvariti pristupanjem EU.

-    navesti točno tko su korisnici obuhvaćeni projektom, njihov broj i struktura;
Korisnici projekta su u krajnjoj liniji svi članovi svih obitelji vinara u RH.  Po statističkom zavodu u RH postoji preko 154 tisuće !, obiteljskih gospodarstava koje u svom posjedu imaju i vinograd, a što znači da i proizvode vino, tj. bave se ovom granom poljoprivrede. 
U Hrvatskoj je registrirano preko 140 Udruga vinara i vinogradara sa prosječno preko 100 članova, što je prosječno izravno uključeno preko 14000 građana .

-    evaluacija  p r o j e k t a  (kakva se planira, što s rezultatima);
Pismom upućenim na najodgovornijim po funkciji svih udruga, a to su po predviđenom; predsjednici, dopredsjednici, tajnici i članovi UO, omogućiti će se izravni utjecaj na informiranje svih drugih članova svih udruga vinara (140 udruga, 14ooo članova ), a posredno i na njihove članove obitelji čime se brojka moguće informiranih penje na preko 40.ooo građana.

-    kako rezultati projekta mogu direktno/indirektno koristiti Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija ili drugim nadležnim tijelima državne uprave u procesu pripremanja Republike Hrvatske za integraciju u Europsku uniju?
Direktno kvalitetno informiranje hrvatske javnosti o Europskoj uniji i pripremama za članstvo.
Indirektno, zbog utjecajnih i rukovodećih članova nabrojanih preko 140 udruga, isto tako informiranje i bolje razumijevanje članstva u Europsko uniji svih ostalih građana, a članova istih organizacija, te preko svih njih i njihovih punoljetnih obiteljskih članova, tj. građana.
ZAKLJUČAK - GLAVNE PREDNOSTI  I  ZNAČAJKE  PROJEKTA

-Korisnici ovog projekta su jasno definirani, jer se odnose na profilirana udruženja građana, tj. na vinare i vinogradare iz cijele Hrvatske  i njihove obitelji.
-Inovativnost se ogleda u prvom organiziranju ovakve direktne promidžbe i izborom najuticajnijih predstavnika udruga.
-Doseg projekta je bazirana na nacionalnoj  pokrivenosti, ali i lokalnoj istovremeno.
-Promocija projekta će se obaviti preko svih medija, a posebice interneta i sl.
-Opravdanost projekta je u činjenici da će se na jednostavan, zanimljiv i djelotvoran način informirati veliki broj građana, što direktno slanjem pisama ili indirektno naknadnim lokalnim predavanjima i sastancima u svim udrugama ( 14000 članova udruga ), te isto tako svih članova njihovih obitelji (prosječno još znači, preko 40000 građana ).TROŠKOVI


 Ukupan iznos koji je potreban za realizaciju  p r o j e k t a:
    - iznos koji se traži od ministarstava za provedbu projekta: ___    0,oo kn
    - iznos koji se traži od drugih izvora za provedbu projekta: _____0,oo kn
    - iznos vlastitih sredstava angažiranih u provedbi projekta:______0,00 kn_________
                                              UKUPNO:_______0,oo kn


Očekujemo i nadamo se samo donaciji udruzi za obavljeni rad i moguće daljnje aktivnosti tokom godine. Podsjećamo da nam samo za osnovno podmirenje financijskih troškova tokom godine treba 5500,oo kn, te još toliko da bi uopće bili informatički i pismeno aktivni…U nadi da ćete pročitati i brzo omogućiti provedbu projekata „Pismo vinarima ZA EU“,

S poštovanjem,

Jovica Nikšić,
predsjednik Inovativne Internet udruge vinara „e-vinarstvo“ ,

U Novoselcu, dana 08.01.2012.

Ime:

Komentar:

https://www.facebook.com/winerijeka/ Međunarodni eno-gastro festival WineRi Točan datum se čeka...
http://zadarwinefestival.com/ Sa zadovoljstvom vas pozivamo na Zadar Wine Festival koji će se održati u petak 23. i subotu 24. travnja 2021. u zada...
https://grandtasting-vinart.com/ Program za 2021.: Radionice će se održavati tokom dva vikenda uoči sajma. Promenadno kušanje vina odabranih ...
https://www.facebook.com/vinartcroatia/photos/gm.521608675473206/2879464852297507
07.05.
27. Vinistra
http://www.vinistra.com/Novosti-Detaljno.aspx?nid=23&n=Najavljena-27--Vinistra-i-12--Svijet-Malvazija Datum je određen, 7. do 9. svibnja, pripreme s...
Rujan 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
LijevoListopad 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LijevoStudeni 2020Desno
PUSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
LijevoProsinac 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LijevoSiječanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LijevoVeljača 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
LijevoOžujak 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LijevoTravanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
LijevoSvibanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LijevoLipanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
LijevoSrpanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LijevoKolovoz 2021Desno
PUSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LijevoRujan 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
LijevoListopad 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LijevoStudeni 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
LijevoProsinac 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LijevoSiječanj 2022Desno
PUSČPSN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LijevoVeljača 2022Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
LijevoOžujak 2022Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LijevoTravanj 2022Desno
PUSČPSN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
LijevoSvibanj 2022Desno
PUSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LijevoLipanj 2022Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
LijevoSrpanj 2022Desno
PUSČPSN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LijevoKolovoz 2022Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LijevoRujan 2022
PUSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
LijevoListopad 2022
PUSČPSN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Partner Partner Partner