Izvješće

PREPORUKE prskanja,

Glasnik zaštite bilja, http://www.zastitabilja.com.hr/

Zadružna štampa d.d.

10 000 ZAGREB, Jakićeva 1, p.p. 910,

Matični broj: 3223094, OIB: 52035912612

Tel.: 00385 (1) 2301 347; fax: 2314-922, 2316-050

Žiro račun:  2360000-1101905427

E-mail: zadruzna.stampa@zg.t-com.hr; zadruzna-stampa@inet.hr

Web: www.zastitabilja.com.hr www.zadruzna.hr

 

 

VINiZ“ 

 “Vinogradarski izračun“

 

TEMELJNI CILJ SLUŽENJA TABLICE JE U:

1.-NAČELU DOBRE POLJOPRIVREDNE PRAKSE- poštivanju svih naputaka, agro-okolišnih mjera i pravilnika koji će unaprijediti sve što je vezano uz poljoprivredu, a sa smjernicama već prihvaćenim u EU, te na taj način olakšati usklađivanje budućih propisa, potrebnih radova i ponašanja svakog poljoprivrednog gospodarstva u Hrvatskoj uz edukaciju proizvođača o prihvatljivim postupcima.

2.-EKOLOŠKOJ ZAŠTITI- smanjenju onečišćenja vode i tla koje potiče od poljoprivrede, a ciljano da sredstva za zaštitu bilja treba koristiti na način najprihvatljiviji za zaštitu okoliša.

3.-TEHNIČKOJ TOČNOSTI- novi način izračuna svih količina zaštitnih sredstava za vinograd na način da je bitna upotreba minimalno dovoljnih količina, za dobru zaštitu . Inovativna FORMULA „VINiZ“ na jednostavan način pokazuje izračune količina potrebnog zaštitnog sredstva za svaku određenu veličinu vinograda, tj. za broj Vaših zasađenih trsova na toj Vašoj površini vinograda.

4.-EKONOMIČNOSTI- upotrebom pomagala „VINiZ“, u konačnici smanjujemo ukupne financijske troškove koji su bili ranije potrebni na određenoj površini, a sve radi točnosti izračuna doziranja zaštitnog sredstva po vinogradu. Točnost izračuna je prednost kod planiranja nabave potrebnih količina i kod izbora pakovanja, što doprinosi isto tako pojeftinjenju iste nabave.

5.-EVIDENCIJI- pomagalo će kroz svoj jednostavni i inovativni prikaz svih izračuna, pomoći u vođenju "evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja", a koji je postao obavezan za vođenje po pravilnicima koji su već na snazi . Pomagalo sadrži izračune iz kojeg će se lako moći izvući količinske vrijednosti utrošenog sredstva, vode i djelatnih tvari, a radi točnih upisa u tablice evidencija.

6.-EDUKACIJI- jednostavnim načinom prikaza i izračuna u pomagalu, doći će do pravilnog čitanja svih podataka iz naputaka koje se moraju dati uz svako zaštitno sredstvo te time i do pravilne primjene .

Samo Vaš VINiZ će te dobiti ako nam pošaljete podatke; 1.-broj zasađenih trsova i 2.-količinu vode koju trošite na prskanje tog vinograda u punoj vegetaciji.

...nastavak uskoro.  jnixic@gmail.com

 


Donatorima Udruge, koji nam pomognu rad

šaljemo komplet samo vašeg VINIZ-a,

osobnog Vinogradarskog Izračuna.

 

Komplet sadrži; „VINIZ 2014.- tablicu sa preko 100 primjera zaštitnih sredstava i 22 primjera koncentracija, upute, opis izračuna, Evidencijski List, Dnevnik Prskanja.

Možete i donirati za razvoj nove radne skripte (150), a u kojoj je već sadržan i VINIZ-Vinogradarski izračun kao primjer, a naknadno je uključeno da vam pošaljemo samo izračun za vaš vinograd i vaš način rada kada nam javite podatke o broju trseva i količini vode koju trošite.

Napominjemo da će isti važiti samo za vaše podatke i ne mogu ga koristiti drugi vinogradari zbog različitih osnovnih podataka; 1. različit broj trsova i 2. količina vode koja se troši, a koja ovisi o načinu rada i vrsti alata kojim se prska. Udruga ne preuzima nikakvu odgovornost, jer ne možemo kontrolirati način rada i korištenja zaštitnih sredstava.

Svim onim vinogradarima koji su jednom nabavili putem donacije primjerak svog „Vinogradarskog izračuna“, a u međuvremenu mijenjaju alat ili su promijenili značajno broj zasađenih trsova (povećali ili smanjili vinograd), Udruga „e-vinarstvo“ će im poslati novu tablicu nakon dojave o promjeni, tj. o novim podacima.

Svim onim vinogradarima kojima i po „VINiZ“-u bude izračun da moraju trošiti samo po Standardnim vrijednostima doziranja, a to znači da imaju stare ili neispravne prskalice, savjetujemo nabavku novih ili popravak postojećih (promjena dizni i sl.).

Nakon nabavke novog alata ili popravka postojećeg, poslati ćemo im novu tablicu sa novim vrijednostima doziranja.

VAŽNO

Preporuka proizvođača je da se prvo razmute sredstva koja nose uz naziv oznaku WP, onda poslije njih mogu sa oznakom SC, dalje slijede sa oznakom WG, i na kraju sa EC, ako takvih ima u toj grupi proizvoda koja sva trebaju za tretiranje u određenoj fazi po nekom od programa špricanja, a kojeg preporučuju dotični proizvođači.

SVA KEMIJSKA SREDSTVA ZA ZAŠTITU MORAJU SE PRIMJENJIVATI U SKLADU S RIJEŠENJEM

O REGISTRACIJI , UPUTAMA, UPOZORENJIMA I OBAVIJESTIMA NA ETIKETI !!!!

MJERE OPREZA :

-Sredstva zaštite moraju se čuvati u originalnoj i zatvorenoj ambalaži odvojeno od hrane, izvan dosega djece, ali uz poštivanja uvjeta kao što je temperatura, svijetlost i vlažnost skladišta.

-Pri tretiranju treba spriječiti izloženost ljudi i domaćih životinja sredstvu.

Spriječiti da sredstvo dospije u:

- izvore vode, vodotoke, bunare, jezera i podzemne vode, objekte opskrbe vodom, objekte gdje obitavaju ljudi ili domaće životinje, na susjedne kulture i ostale poljoprivredne površine.

U vrijeme cvatnje kultura, a tretiranjem sredstvom opasnim za pčele, moraju se 48 sati prije obavijestiti lokalni pčelari i njihova društva. Isto tako u vinogradima prije tretiranja mora se pokositi trava.

Nakon upotreba sredstava praznu ambalažu isprati, ispiranu vodu baciti po tretiranoj površini, a čistu ambalažu deponirati na propisan način, najčešće kod trgovačke kuće gdje je i kupljeno sredstvo, koji se moraju brinuti za sustavno zbrinjavanje ambalaže po pravilniku o gospodarenju otpadom.

Moraju se koristiti tehnički ispravni i ispitani uređaji za aplikaciju (šprice, atomizeri...), a testiranjem utvrditi koliko i na koji način se raspršuje materijal, te će morati imati znak o redovnom pregledu kod ovlaštenih osoba.

Molimo pomoć za rad Udruge na ovom projektu kroz vašu donaciju od 50,00 kn ;

Uplata Donacije se vrši na; Udruga e-vinarstvo, Česmanska 7, 10315 Novoselec, žr.HR6823400091110465578, pod opis plaćanja; Donacija Udruzi. 

 

Ime:

Komentar:

https://www.facebook.com/events/lauba/vinart-grand-tasting-2020/311364612876246/
13.03.
WineRi 2020
http://wineri.aha.hr/?fbclid=IwAR3ygj_2sULHvMsCvABNm_1M_Kky-q3qYcZDepHbnXWZrtkDouzUUNdOpOk
https://www.facebook.com/events/952044481819296/
https://vinodalmacije.com/
08.05.
27. Vinistra
http://www.vinistra.com/
Svibanj 2019Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LijevoLipanj 2019Desno
PUSČPSN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
LijevoSrpanj 2019Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LijevoKolovoz 2019Desno
PUSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LijevoRujan 2019Desno
PUSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
LijevoListopad 2019Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LijevoStudeni 2019Desno
PUSČPSN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
LijevoProsinac 2019Desno
PUSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LijevoSiječanj 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LijevoVeljača 2020Desno
PUSČPSN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
LijevoOžujak 2020Desno
PUSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LijevoTravanj 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
LijevoSvibanj 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LijevoLipanj 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
LijevoSrpanj 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LijevoKolovoz 2020Desno
PUSČPSN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LijevoRujan 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
LijevoListopad 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LijevoStudeni 2020Desno
PUSČPSN
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
LijevoProsinac 2020Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LijevoSiječanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LijevoVeljača 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
LijevoOžujak 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LijevoTravanj 2021Desno
PUSČPSN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
LijevoSvibanj 2021
PUSČPSN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LijevoLipanj 2021
PUSČPSN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Partner Partner Partner